— Vi vil prøve ut forskjellige muligheter for å se hva som egner seg best, både pisk og gulrot, sier prosjektleder i Vegvesenet, Arild Eggen.

Torsdag var han med på å åpne de første frie parkeringsplassene for bilister som velger å kjøre sammen, utenfor Vegvesenets kontorer i Fyllingsdalen i Bergen.

Tilbudet om fri parkeringsplass til bilister som tar med en ekstra passasjer er et lite ledd i et stort prosjekt som ved utgangen av 2014 skal omfatte hele Bergen.

En rekke tiltak skal tas i bruk for å legge til rette for dem som lar egen bil stå og velger å sitte på med en annen sjåfør. Også buss og taxi skal trekkes inn i opplegget for å bidra til at det blir færre biler i trafikken med bare en person.

Målet: 10 prosent kutt

— Hvis vi kunne fjerne 10 prosent av bilene i rushtiden, ville trafikken gli nesten uten problemer. Slik er det i vinterferien, sier Eggen.

VANLIG SYN: Målet er å kutte 10 prosent av bilene i rushtiden.
VEGAR VALDE (ARKIV)

Han lanserte i sin tid bompengeringen i Bergen. Den har blitt mønster for tilsvarende opplegg i mange byer rundt om i verden.

— Det opplegget vi nå arbeider med i Bergen og som vi kaller «Spontan samkjøring» har også vakt internasjonal interesse. Bilkøer er noe alle byer sliter med, sier Eggen.

— Vi starter forsiktig, men det blir flere plasser etter hvert, sa avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen Region vest da han torsdag markerte det nye opplegget i Fyllingsdalen.

Registreres med mobilen

— Parkeringsplasser er et knapphetsgode. Det er ofte vanskelig å finne parkeringsplass her på dagen, og om to år flytter Statens vegvesen til sentrum. Da blir det enda vanskeligere med parkering. Dette skal være en liten påskjønnelse for dem som velger å ta med en ekstra passasjer i bilen, sier Finne.

Prosjektet «Spontan samkjøring» har begynt forsiktig for å vinne erfaring. I Bergensområdet er en rekke større bedrifter med på opplegget. Vegvesenet har satset 25 millioner kroner på prosjektet, som neste år utvides som et tilbud til alle som bor i Bergen.

Deretter er målet å gå videre med tilsvarende opplegg andre steder i landet.

Opplegget er ikke basert på at bilister tar med seg tilfeldige personer som står i veikanten. Alle som skal være med som bilfører eller passasjer registrerer seg på et nettsted.

Smarttelefonen vil stå sentralt i å etablere kontakt mellom sjåfør og passasjer. Sikkerheten for begge er også ivaretatt gjennom denne registreringen.

Også drosjer og busser

— Vi kaller det «Spontan samkjøring» fordi de som deltar spontant skal kunne finne ut hvem som skal kjøre eller hvem som trenger skyss, ved å gå inn på et nettsted, sier prosjektleder Arild Eggen.

— Vi skal også få med drosjer og busser på opplegget. Når du trenger transport skal du kunne se om det er en buss eller drosje i nærheten som passer. Eller en privatbil som skal samme veien. Også for drosjene er dette opplegget lønnsomt. Ved å ta med en ekstra passasjer blir inntekten større, og den som tar drosje sammen med andre sparer penger, sier Eggen.

I Bergen har det siden 2011 vært introdusert spontan samkjøring for privatbiler for ansatte i de største bedriftene i området Kokstad, Sandsli og Flesland.

God idé? Si din mening i feltet under.