— Kollektiv søksmålsrett bryter med helt grunnleggende rettsprinsipper, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Han varsler allerede nå at forslaget til endring i Arbeidsmiljøloven vil bli skrotet umiddelbart av en ny borgerlig regjering.

LO har lenge krevd kollektiv søksmålsrett for fagforeninger. Slik reglene er i dag, er det bare vikarene selv som kan gå til sak mot arbeidsgiveren hvis de mener det er snakk om ulovlig innleie av arbeidskraft.

Kollektiv søksmålsrett inngikk i regjeringens tredje tiltakspakke mot sosial dumping som ble lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. NHO har gått kraftig ut mot tiltaket og kaller det konfliktskapende.

— Det bryter med prinsipper og mekanismer for konfliktløsning som har fungert i mer enn 100 år, sa Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO tidligere denne måneden.

Høyre frykter at kollektiv søksmålsrett kan gi amerikanske tilstander i norsk arbeidsliv.

— I Norge er det partene i arbeidslivet som selv kommer til enighet. Hvis det skal bli en rettsakskultur som i USA, kan det ødelegge den gode arbeidslivsmodellen vi har, sier Røe Isaksen til frifagbevegelse.no.(©NTB)