I Roan gikk det et steinras over fylkesvei 14 fredag kveld. Skredet gikk bare minutter før ordfører Jan Helge Grydeland kjørte gjennom rasområdet.

— Vi er fullstendig isolert, sier Grydeland til NRK.

I Roan er eneste mulighet til å komme seg inn eller ut av kommunen båt eller helikopter. Nå krever ordføreren at det kommer flere innfartsårer.

— Vi vil ha en omkjøringsvei slik at vi kan kjøre to veier, sier han.

Før veien kan ryddes, skal en geolog vurdere om det fortsatt er skredfare i området.

— Det er såpass store steiner som har rast, at hvis noen hadde blitt truffet ville de nok blitt kastet utfor og ned i sjøen, sier Grydeland.

Også tre andre steder i Sør-Trøndelag gikk det ras fredag kveld og natt til lørdag som følge av store nedbørsmengder. To av disse veiene, fylkesvei 630 ved Håggåbrua i Midtre Gauldal og fylkesvei 701 ved Bjørset mellom Meldal og Storås, er fortsatt stengt. Begge steder skal en geolog se på forholdene før det avgjøres om veien kan åpnes igjen, får NTB opplyst ved Vegmeldingssentralen.

Det gikk også et mindre ras på fylkesvei 715 ved Austdalsvatnet i Åfjord kommune natt til lørdag, men denne veien ble åpnet igjen tidlig lørdag morgen.

Raset ved Håggåbrua førte til at togtrafikken ble stanset mellom Støren og Trondheim, men strekningen ble åpnet igjen lørdag formiddag, går det fram av Jernbaneverkets nettsider.