Har sjekket Behring Breivik over 80 ganger

Over 80 ganger er Anders Behring Breiviks helsetilstand blitt vurdert i psykiatere og helsepersonell i fengselet. Ikke et eneste tegn på psykose eller psykisk ustabilitet er registrert.

MASSEDRAPSMANN: I rapporten som ble lagt frem i november slo de rettsoppnevne psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim fast at terrorsiktede Anders Behring Breivik er paranoird schizofren og strafferettslig utilregnelig.
  • Håkon Letvik
  • Per Anders Johansen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

De medisinske manualene fra Ila landsfengsel viser etter fem måneders hyppige undersøkelser ingen spor etter psykose eller depresjon hos Anders Behring Breivik, skriver Aftenposten.no.

Fra 26. juli ble Anders Behring Breivik vurdert daglig av helsetjenesten ved Ila, både av psykiatrisk sykepleier og lege. Hans medisinske journal fra fengselet viser ikke et eneste tegn på psykose.

I løpet av de nesten fire månedene har fengselets leger, som har lang erfaring med pasienter med ulike psykoser og psykiske lidelser, ikke oppdaget et eneste tegn til alvorlig psykisk lidelse.

De ansatte er håndplukket til jobben, og har ved flere anledninger de siste årene reagert når pasientene viser tegn til psykiske lidelser og trenger behandling.

Les også

Politiet: Breiviks terrornettverk finnes ikke

Les også

Tok opp Behring Breivik i kirken

Men i motsetning til de to sakkyndige som er oppnevnt av retten, er det ikke deres oppgave å stille en diagnose. De tre psykologene, psykiateren, sykepleierne og fengselsansatte skal først og fremst lete etter symptomer på Behring Brevik er syk, trenger helsehjelp eller er i fare for å bli sucidal. Så langt har de ikke funnet noen sykdomstegn.

Fra legejournalen

Den første medisinske vurderingen av Behring Breivik ble gjort samme dag han ankom Ila 26. juli. En psykiatrisk sykepleier sjekket den siktede, og gjorde ingen funn. Dagen etter – 27. juli – gjør fengselslegen den første legevurderingen.

«Det fremkommer ingen tegn til hallusinasjoner som ved psykose, spesielt er han ikke styrt av stemmer», heter det i journalen som Aftenposten har fått innsyn i. «Cellen er i god orden, og han reiser seg, håndhilser og har blikkontakt».

Legen bemerker at han er velformulert og våken. På spørsmål om han hører stemmer som andre ikke kan høre, svarer han benektende.

«Det er heller ikke tegn til det i form av at samtalen stanser opp for at han skal kunne lytte til hva stemmene skulle si».

Legens første konklusjon er entydig: «Min vurdering av innsattes psykiske tilstand er at han fremstår ikke som deprimert. Det fremkommer ingen tegn til hallusinasjoner som ved psykose, spesielt er han ikke styrt av stemmer».

«Ved min undersøkelse i dag finner jeg ikke tegn til depresjon eller psykose. Faren for selvmord vurderes derfor til å være lav.»

Daglige undersøkelser

De neste syv ukene undersøkes Behring Brevik daglig. Helsepersonellet leter etter tegn på tristhet eller depresjoner

Dette er svært viktige undersøkelser, siden fengselet er pålagt å sørge for behandling, eventuelle medisiner og forebygge selvmord. De finner fortsatt ikke et eneste spor.

2. august gjøres en ny og grundigere undersøkelse enn de daglige sjekkene. «Ingen funn med tanke på psykose, depresjon eller suicidalitet», heter det i legejournalen.

Så frisk at tilsyn trappes ned

Legejournalene fra fengselet viser at Behring Breivik er mer nedstemt i august etter lang tids isolasjon. Det er da han begynner å angi sin livslyst i prosenter, mellom 10 prosent på dårlige dager og 25–30 prosent på bedre dager.

«De neste ukene er det ingen endringer i observandens tilstand».

9. september gjør nok en psykiater fra fengselets helsetjeneste en grundigere vurdering uten spesielle funn.

Fra 14. september har Behring Breiviks psykisk tilstand vært så god at det daglige tilsynet blir trappet ned.

Siden den gang har han fått helsetilsyn to ganger i uken.

Helsesjekken av Behring Breivik utføres av leger fra disitriktspsykiatrisk senter i Sandvika. Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ønsker ikke å kommentere hans helsetilstand:

— Jeg kan bekrefte at Anders Behring Breivik er her, sier Bjarkeid til Aftenposten.no, og henviser til distriktspsykiatrisk senter om det helsemessige.

«Psykisk stabil» og lav selvmordsfare

2. november er det fengselslegen som møter Behring Breivik på Samtalerommet. De snakker sammen gjennom en glassvegg.

«Han virker våken og kvikk. Normalt stemningsleie og til dels godt humør. Vurderes som psykisk stabil. Lav selvmordsfare».

Frem til dag har legene og sykepleierne sjekket Behring Breivik over 80 ganger, uten å ha funnet noen tegn. Men selv om de ikke har funnet tegn på psykose, depresjon eller selvmordstanker, er det ikke deres jobb å stille diagnosen. Men dersom de mener at han er alvorlig psykisk syk, kan han overføres til sikkerhetsavdelingen ved Dikemark for behandling. Så langt har det ikke vært nødvendig.

Vurderingene fra psykiaterne, psykologene og helsepersonellet som har fulgt Behring Brevik i over fem måneder, står likevel i kontrast til de to sakkyndiges konklusjon om at Behring Breivik «uten tvil» er paranoid schizofren og uten av stand til å ta vare på seg selv.

Før jul sa Rettsmedisinsk kommisjon at det er «ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen».

I Sverige har man en annen ordning, hvor siktede blir gjenstand for en kontinuerlig medisinsk vurdering frem til rettssaken. De to sakkyndige har møtt Behring Brevik 13 ganger, og hadde til sammen 36 timer med samtaler i fengselet.

Publisert
BT anbefaler

Varsler gondol­bråk: – Jeg har ikke tenkt å bo under en slik bane

Hvit skjorte og stram slipsknute under fleecejakke. Og knallgule arbeidsshorts med refleksstriper.

Mest lest akkurat nå

  1. – Spesiell situasjon når en ansatt får en slik trussel

  2. Sjefen holdt planene hemmelig i et halvt år. Så sa han opp 80 kollegaer.

  3. – Havner du i de kraftigste bygene, blir det som å ta seg en dusj

  4. Lang kø for fjerde dose

  5. Rødt-profilar har funne lukka saman

  6. Brann-spilleren fikk klovnebot. Få forklaringen i Ballspark.