Klaga seg til dårlegare karakter

Det nyttar ofte å klage, men det er også ein sjanse å ta. Det har 19 av årets avgangselevar i grunnskulen fått erfare.