Over 35.000 demente nordmenn går dermed glipp av hjelp som kan forsinke sykdommens utvikling, skriver VG.

Bare 9 prosent av de 42.000 demente som bor hjemme, har i dag et dagtilbud som avlaster pårørende og holder dem selv i aktivitet.

— Regjeringens mål er å innføre en lovfestet plikt for kommunene, men før vi lovfester dette må vi legge grunnlaget for at kommunene kan levere tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Han minner om at ordningen med tilskudd til etablering av dagtilbud først ble opprettet i år og understreker at ubrukte midler vil bli overført til neste års budsjett.

— Når det er bygget opp nok plasser, vil regjeringen foreslå en lovfesting, sier Støre.

Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen er skeptisk.

— Det ser ikke ut til å bli mer fart i dette tilbudet neste år heller. Litt av problemet er at det ikke er satt av midler til drift. Derfor bør myndighetene vurdere om lønnskostnader kan være en del av tilskuddet, sier hun. (©NTB)