• ETTERLATTE: Foreldre, steforeldre, søsken og stesøsken til de drepte på Utøya får tilbud om å møte hverandre på flere felles samlinger. Her fra 19. august, da pårørende til de drepte på Utøya besøkte øyen i Tyrifjorden.

Lager nasjonale minnesamlinger

I november samles etterlatte Utøya-foreldre og søsken til den første av tre nasjonale minnesamlinger.