• HINDRET AV TEKNISKE PROBLEMER: Redningsarbeidet på Utøya ble koordinert via utdatert teknologi. FOTO: SCANPIX

Politiet sendte faks under redningsarbeidet på Utøya

Redningsarbeidet på Utøya 22. juli ble hemmet av store kommunikasjonsproblemer mellom politi og helsepersonell. Politiet måtte ty til kommunikasjon via faks og e-post.