Etter jevn salgsvekst i antall liter fra 2000 til 2009, har salget flatet ut etter 2010. Svikten har tiltatt inneværende år og i år har polet måttet konstatere røde tall i halvparten av årets uker. Sist gang året måtte gjøres opp med minustall for Polet var i 1996, skriver Aftenposten.

Administrerende direktør i Vinmonopolet, Kai Henriksen, sier situasjonen er urovekkende, og ber den nye regjeringen komme til unnsetning.

— Polets rolle som alkoholpolitisk instrument er utfordret, og polets legitimitet er truet. Vi mister andel av omsetningen av alkohol i Norge. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette og som den nye regjeringen nå bør se alvorlig på, sier Henriksen.

Han tror ikke at forslagene fra den nye regjeringen om å åpne for salg på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften vil ha stor betydning:

— Det vil bare fordele omsetningen over flere dager, og gi økte kostnader.

Ifølge Vinmonopolet er det to hovedårsaker til salgssvikten: Den voldsomme økningen i taxfreesalget og jevnt voksende grensehandel.

— Vi må satse på å bruke de instrumentene vi har til rådighet: Bedre tilgjengelighet gjennom flere butikker, og innføre åpningstider tilpasset lokale behov, sier Henriksen.