Regjeringen har bedt kommunene om høringsuttalelser om den omstridte reservasjonsretten for fastleger. 18 kommunestyrerepresentanter i Bø stemte mot reservasjonsretten, mens 7 stemte for, melder Varden.

Det er syv fastleger på Bø legesenter. En av dem har reservert seg mot å henvise til abort, mens to har reservert seg mot å sette inn spiral.