Tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev viser så langt at det fra Finse i sør til indre Troms i nord er 31 kull med til sammen 208 valper. Veksten i bestanden kommer til tross for et middels år med lemen og smågnagere i fjellet, melder Miljødirektoratet.

Det er hittil registrert 24 fjellrevkull i Midt-Norge, ett i Sør-Norge og seks i Nord-Norge. I de fleste av disse fjellområdene gjennomføres det tiltak for å reetablere og øke bestanden av fjellrev.

— Tiltakene som er satt i gang gjennom Felles Fjellrev-prosjektet, har medført at fjellrev igjen har tatt i bruk nye fjellområder mellom delbestandene i Dovrefjell, Helagsfjellene i Sverige og Børgefjell i Nordland. Dette viser at tiltakene fungerer, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.