Arbeids— og sosialdepartementet sier nei til at psykologer kan sykmelde personer med psykiske lidelser, skriver Dagens Medisin. Det er forskjellsbehandling, mener Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening.

Hofgaard mener at pasienter med psykiske lidelser med denne avgjørelsen hindres i å få sin arbeidsevne vurdert av faggruppen som har høyest kompetanse på området.

— Avgjørelsen kan vanskelig tolkes annerledes enn at behovene til personer med psykiske lidelser er mindre verdt enn behovene til andre pasientgrupper, sier han.