Statsbygg på billigsalg

Hundrevis av statlige fiskerihavner og eiendommer skal nå selges. For det moderne forsvarsanlegget Olavsvern i Troms fikk staten kun 38 millioner. Summen utgjorde under én prosent av byggekostnaden.