Aust-Agder tingrett kom fram til at den 36 år gamle kvinnen var psykotisk da hun stakk i hjel faren og påførte moren livstruende skader 3. oktober i fjor, skriver NRK.

Dommen var i tråd med aktor Hilde Sakariassens påstand, og også forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen var fornøyd med utfallet.

— Dette er noe tiltalte selv også ønsket. Hun har innrømmet at hun var psykotisk da hun utførte handlingene. Dommen ble slik vi forventet, sier Johnsen. 36-åringen har erkjent de faktiske forholdene i saken.

Hun sier hun i dag ikke forstår hva hun tenkte da hun kjøpte knivene og dro hjem til foreldrene. Hun sier hun er svært lei seg for det som skjedde.

Retten sier den ikke er i tvil om at kvinnen var psykotisk. «Vilkåret for straffrihet (...), foreligger derfor», står det i dommen ifølge Agderposten. Punktet er en henvisning til straffelovens bestemmelse om at man ikke kan straffes for handlinger begått i psykose eller når man var bevisstløs. I stedet blir kvinnen altså dømt til behandling. Hun er også dømt til å betale 35.000 kroner i oppreisning til moren.