Den 37 år gamle mannen som er siktet i Sigrid-saken, har en lang psykiatrisk sykdomshistorie. Han er blitt forsøkt tvangsinnlagt i løpet av det siste året, og i sommer ble han vurdert som psykotisk.

I juni i år ble 37-åringen vurdert som psykotisk i en trusselsak på Sunnmøre. Mannen har vært forsøkt tvangsinnlagt flere ganger, og ifølge Dagbladet også i løpet av det siste året.

Et grensetilfelle

VG skriver at 37-åringen siden begynnelsen av 2000-tallet er blitt ansett for å være et grensetilfelle. Han skal ha fått såkalt «blackout» flere ganger og har hatt paranoide forestillinger. Blant annet har han hørt stemmer i hodet, ifølge avisen.

Siden han var 19 år gammel er han blitt dømt for flere forhold, blant annet heleri, grovt tyveri og pengeforfalskning. Han er også dømt for å ha møtt opp med øks på verandaen til en politimann.

Den alvorligste saken er fra 2006 da den da 32 år gamle mannen slo en nabo, helt uprovosert, flere ganger i hodet med en jernstang. Den 20 år gamle kvinnen fikk store hodeskader, blant annet brudd på kraniet.

Personlighetsforstyrret

I april året etter var de to rettspsykiatriske sakkyndige som ble oppnevnt i saken, enige om at han ikke var psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket.

Men det ble påvist både en dyssosial og en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse i tillegg til panikklidelse hos mannen som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap på Sigrid Giskegjerde Schjetne.

SIKTET: Huset til en mann i 60-årene som er siktet for drapet.
SCANPIX