Etter mer enn ti timers mekling på overtid kom Parat og Norsk Industri til enighet. Avtalen omfatter Parats medlemmer på de største flyplassene i landet, som Gardermoen, Værnes, Flesland, Sola og Bodø.

— Vi har fått gjennomslag for kravet om heving av minstelønnssatsene og nye bestemmelser som sikrer likeverdig avlønning av alle ansatte som må jobbe på bevegelig helligdag, sier leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

Partene er blant annet enige om at alle får et generelt tillegg på kr 0,75 per time fra 1. april 2014, og at grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg oppjusteres med 5,7 prosent fra kr 219,74 til kr 232,27.

— Vi fikk inn et løft av minstelønna på vel 16 kroner. Dette var et av våre hovedkrav. Vi fikk dessuten knyttet framtidig regulering av minstelønn til den samlede lønnsutviklingen på denne overenskomsten, sier forhandlingsleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

— Alt i alt kom vi fram til en ny tariffavtale som vi kan anbefale for våre medlemmer, sier Adamsrød.

Partene er også enige om å utrede kriteriene for hva som kan anses som relevant fagbrev, og hvilke konsekvenser det kan få om dagens bestemmelser endres.