— Det er åpenbart at Utenriksdepartementet bruker bistandsmidler til å kjøpe seg innflytelse i amerikansk politikk, sa stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Skovholt Gitmark (H) under spørretimen i Stortinget onsdag.

En til nå hemmelig rapport som Aftenposten omtaler onsdag, avdekker at Norge i 2011 ga 250 millioner bistandskroner til 40 ulike organisasjoner i USA, inkludert flere amerikanske tenketanker.

Gitmark er skeptisk til nytten av pengene, og svært kritisk til at rapporten først ble gjort offentlig samme dag som den omtales og kritiseres.

Bistandsministeren innrømmer at kritikken har påvirket offentliggjøringen.

— Vår intensjon har hele tiden vært offentlighet. Det er en glipp at rapporten ikke er blitt offentliggjort tidligere, sa Holmås under spørretimen.

Samtidig forsvarte han denne bruken av bistandspenger fordi pengene blant annet har gått til forskning på bistand.