Derimot sa et klart flertall på Ap-landsmøtet søndag formiddag nei til et forslag fra AUF om å innføre allmenn stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.

Ap-nestleder og redaksjonskomiteens leder Helga Pedersen sa før avstemningen at lav valgdeltakelse blant unge er en alvorlig utfordring, men at det er behov for en grundigere debatt om effekten av prøveordningene og at det derfor er riktig å fortsette med forsøk.

AUF-representant i redaksjonskomiteen Åsmund Aukerust argumenterte med at Ap historisk har gått i bresjen for alle demokratireformer, det være seg innføring av allmenn stemmerett, kvinnelig stemmerett og flere runder med senket aldersrense.

Han fikk med seg 118 av de 298 delegatene i landsmøtesalen.