I et krisemøte søndag kveld ba lokallaget Troms Ap om nettopp å oppnevne en ny nominasjonskomité og utsette selve nominasjonen til over nyttår. Anmodningen til fylkespartiet var det fjerde og siste punktet som ble vedtatt i møtet, som ble holdt i etterkant av at Roger Ingebrigtsen trakk seg som statssekretær og stortingskandidat fredag. Lokallagsleder Odd Arne Thunberg forteller om en spesiell stemning på søndagens hasteinnkalte møte.

— Det var selvfølgelig preget av den vanskelige situasjonen partiet er i. Jeg vet ikke om Arbeiderpartiet uansett har vært i en sånn situasjon, sier Thunberg til NTB.

Vil ikke spekulere

Tromsø Ap ber samtidig alle medlemmer og andre aktører om å vise medmenneskelighet i den situasjonen som har oppstått. Det inkluderer å avstå fra ryktespredning og «unngå formidling av udokumenterte synspunkter». Thunberg vil ikke være med på noen vurdering av de ulike scenariene det snakkes mer eller mindre høyt om rundt saken.

— Jeg vil ikke spekulere i hva som er verst. Vi ønsker i stedet å avslutte alle spekulasjonene, sier lederen i Troms Ap.

Lokalstyret beklager den situasjonen som har oppstått og det regel- og tillitsbruddet Ingebrigtsen begikk da han i 2004 innledet et forhold til en 17 år gammel jente som var aktiv i partiet.

— Dette er jo en krise, men det er likevel et ønske om å gå videre sammen og samle oss både som kommuneparti og som fylkesparti, forklarer Thunberg.

Mer tid og ny komité

En av måtene Troms Ap ønsker å oppnå dette på er ved å skifte ut nominasjonskomiteen i fylkespartiet og utsette nominasjonen til over nyttår. Thunberg understreker at dette ikke er uttrykk for noen mistillit mot den sittende komiteen.

— Det handler om at det kom en kritisk situasjon to dager før nominasjonen. En av toppkandidatene er borte. Da mener vi at vi må ha tid til å tenke oss om og samle oss om en helt ny prosess.

Nominasjonsmøtet, som skulle vært holdt søndag, ble først utsatt til 15. desember, men Thunberg mener det ikke er nok tid.

Roger Ingebrigtsen var innstilt på delt førsteplass, og det lå an til kampvotering mellom ham og tidligere AUF-leder Martin Henriksen. Nominasjonsstriden har delt fylkespartiet, men Thunberg sier søndagens forslag ikke er et grep for å få erstattet Henriksen som listetopp.

Det var Henriksens samboer Tonje Brenna som varslet partiledelsen om Ingebrigtsens tidligere forhold til kvinnen som nå er 25 år gammel. Brenna sier det var kvinnen selv som kontakt henne.

Forundret komitéleder

Overfor Nordlys reagerer nominasjonskomiteens leder Roald Linaker på Tromsø-vedtaket på følgende måte:

— Det føyer seg inn i rekken av utspill i denne saken som man kan bli forundret over. Det er uansett ikke Tromsø Ap som bestemmer hvem som skal være i nominasjonskomiteen. Jeg forholder meg til fylkespartiet.

Det har foreløpig ikke lyktes avisen å få en kommentar fra lederen i Troms Ap, Bjørn Inge Mo.