Hele 24 prosent av de som stemte Sp er nå usikre på hvem de vil stemme på. 21 prosent av SV-velgerne og 15 prosent av Ap-velgerne svarer det samme.

Blant dem som stemte borgerlig ved valget i 2009, er usikkerheten betydelig mindre, viser målingen.

13 prosent av Venstre-velgerne, 10 prosent av KrF-velgerne, 8 prosent av Høyre-velgerne og 6 prosent av Frp-velgerne, sier at de er usikre.

Høyre får størst oppslutning i målingen med 31,3 prosent, en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng fra november. Frp får 18,4 prosent, en framgang på 0,6 prosentpoeng, mens Venstre og KrF får henholdsvis 4,9 (+0,4) og 4,8 (-0,2).

På rødgrønn side får Ap 29,6 prosent, en framgang på 0,3 prosentpoeng fra november, mens Sp og SV får henholdsvis 4,4 (-0,5) og 4,1 (-0,4).

Partiet Rødt får 1,3 prosent (+0,2) og Miljøpartiet De Grønne får 0,9 (-0,1).

Dersom dette hadde vært valgresultatet ville de rødgrønne ha endt opp med 66 mandater i Stortinget, 20 færre enn i dag.

Høyre og Frp ville ha fått henholdsvis 54 og 33 mandater i Stortinget.