• (1/2)
    - Primært ønsker vi to nivå. Men så lenge det ikke er flertal for det, er det bedre med færre regioner enn 19 fylkeskommuner, sier Helge Andre Njåstad, leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Åpner for stort vestlandsfylke

KrF og Venstre krever at regjeringen tar frem igjen diskusjonen om store regioner. Frp er ikke avvisende.