Også advokat Arne Ringnes er utnevnt til ny dommer i Høyesterett.

— Høyesterett får med dette to solide og svært dyktige jurister med bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Ved årets utlysning ble det åpnet for å unnta søkere fra offentlige søkerlister. Det var denne gang hele 12 søkere, mens det i fjor ikke var noen søkere. Dette er veldig gledelig, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Wenche Arntzen kommer fra stillingen som dommer i Oslo tingrett, mens Arne Ringnes er partner i advokatfirmaet Thommessen.