— Mannen fungerer ikke lenger som lærer, sier statsadvokat Magne Nyborg til Sunnmørsposten.

Ifølge tiltalen brukte læreren makt eller truet til seg samleie med den ene eleven, som da var under 14 år gammel. Han skal også ha oppført seg krenkende overfor henne ved flere anledninger.

Strafferammen for voldtekt av mindreårige er fengsel inntil 15 år. Saken skal opp for retten i begynnelsen av 2015.