I Nordhordland tingrett i april ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern i ytterligere tre år. Mannen anket, men Gulating lagmannsrett har avvist anken, skriver Bergensavisen.

«Lagmannsretten er etter dette kommet til at det er grunn til å frykte for at NN, dersom han er underlagt frivillig psykisk helsevern, vil fravike sykehusets behandlingstilbud», heter det i dommen.

I 1989 ble den da 22 år gamle mannen dømt til ti års sikring for drapene på fire familiemedlemmer natt til 1. mai. De fire ble drept med tre ulike våpen. Noe motiv for drapene ble aldri avklart.

Rømte flere ganger

Mannen har rømt flere ganger fra sykehus. I 1989 ble han plassert på Trøndelag psykiatriske sykehus, avdeling Brøset etter å ha rømt tre ganger fra Valen sykehus i Kvinnherad.

I desember samme år rømte han likevel på nytt etter et kinobesøk. Han trakk en kniv, truet til seg en bil, kjøpte et haglgevær og kjørte til Klæbu der han opptrådte svært truende overfor en familie. Etter en fem timer lang politiaksjon med våpen og veisperringer, klarte politiet å overtale 23-åringen til å overgi seg.

Medisinering

I 2003 ble han overført til tvunget psykisk helsevern, noe som senere er opprettholdt av flere rettsinstanser. Tvungent psykisk helsevern kan forlenges hvert tredje år.

Mannen bor i dag på en psykiatrisk institusjon i Midt-Norge. Ifølge psykiaterne er han avhengig av tett oppfølging fra pleiere og medisinering for å hindre nye psykotiske utbrudd.

Under forhandlingene i tingretten i vår kom det fram at 47-åringen trolig er den personen i Norden som lengst har vært ilagt særreaksjoner.