En britisk ankedomstol fastslo i en sak mellom en forsinket passasjer og flyselskapet Jet 2 at nesten alle tekniske feil må regnes som «ordinære» hendelser, skriver VG.

I dommen heter det at flyselskaper altfor lett får gehør for påstander om «ekstraordinære omstendigheter» og dermed slipper å betale kompensasjon til passasjerene.

Lagdommer Einar Kaspersen, som leder den norske flyklagenemnda, mener dommen er oppsiktsvekkende.

— Her går man inn på de gamle dommene og tolker disse på nytt. Deres nytolkning slår beina vekk under mye av argumentasjonen som flyselskapene i dag bruker når klager behandles i tvistenemnder i Europa, sier han.

Dommen er anket til britisk høyesterett, og kan til slutt ende opp i EU-domstolen på grunn av de store økonomiske konsekvensene den vil innebære for flyselskapene, skriver avisen.