Dyretransportløsning partene kan leve med

­ En løsning vi kan leve med og som vi er fornøyd med, sa representanter for bondeorganisasjonene, forbrukerne og kjøtt-tilvirkerne etter at Statens Dyrehelsetilsyn fredag la frem nye forskrifter for transport av klovdyr.