SV lager næringspolitikk

Nå skal det være slutt på at Sosialistisk Venstreparti kun er et parti for de offentlig ansatte og offentlig sektor.