Færre vil jobbe i omsorgsyrker

Oslo (NTB): I løpet av sju år er antall søkere til pleie- og omsorgsfag mer enn halvert.