Engelsklærere kan ikke engelsk

7 av 10 engelsklærere i småskolen mangler godkjent utdanning i faget.