Nytt budsjettinnspill i 12. time

Samarbeidsregjeringen foreslår å bedre pasientbehandlingen ved sykehusene. Forslaget kommer under innspurten i finanskomiteens behandling av statsbudsjettet, men er neppe nok til å sikre flertall.