Kripos skal etterforske storbrann

Kripos kom i dag til Kristiansund for å bistå politiet i etterforskningen av storbrannen på Lossiusbrygga fredag.