Rettsoppfatningen krenket

Det strømmer sympatierklæringer fra hele landet til de Braathens-ansatte mot nedbemanningen i selskapet. Folk mener at den ordinære rettsoppfatning om hvordan samordningen av SAS og Braathens bakkevirksomhet skal skje, er krenket.