Vil regulere overgangen frå politikk til lobbyisme

Visepresidenten i Stortinget, Inge Lønning, meiner det er behov for køyrereglar som regulerer overgangen frå politikk til lobbyisme. Han har med vantru registrert avsløringane om Grete Knudsen.