Vernede bedrifter mister ikke støtten fra nyttår

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) forsikrer at statsstøtten til vernede bedrifter ikke forsvinner fra nyttår.