Nektar å bruke stortingsregister

Utdanningsminister Kristin Clemet er saman med fire stortingsrepresentantar i ei eksklusiv gruppe som neglisjerer Stortinget sitt register over ekstrainntekter eller bindingar for representantane.