Ønsker nordmenn i krigen mot terror

Nesten 60 prosent av de spurte i en ny undersøkelse synes det er riktig at Norge deltar med personell i en NATO-ledet aksjon etter terrorangrepene i USA.