Wiederøe: - Mange nestenulykker

Flyselskapet Widerøe har aldri trodd på Havarikommisjonens rapporter etter flyulykken i Mehamn.