Enitel vil hente ny kapital

Oslo (NTB): Styret i Enitel asa vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å be om fullmakt til å hente inn mer kapital til selskapet.