Ja til Frp-utbrytere i Aust-Agder og Sør-Trøndelag

Fylkesvalgstyrene i Aust-Agder og Sør-Trøndelag har godkjent stortingsvalgslistene til Frp-utbryterne med navnet Det Liberale Folkeparti (DLF). I Akershus får ingen av de to listene som ønsket det, bruke navnet.