Norsk fengsling innklaget til menneskerettighetsdomstol

Norges behandling av en varetektsfengslet gutt på 17 år er klaget inn til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.