Knyttneveslag fra Jens

Det er ingen tvil om at mange i KrF oppriktig håper på et budsjettforlik mellom regjeringen og Arbeiderpartiet. Men Jens Stoltenberg har ettertrykkelig smelt døren igjen før spillet er kommet i gang, skriver journalist Olav Garvik fra Arbeiderpartiets landsmøte.