Trives best i åpne (fjøs) landskap

De er friere, friskere og mer sosiale. 170 kyr på Kjosås i Kvam har fått smaken på det gode liv i løsdriftsfjøs. Nå vil regjeringen bryte lenkene for norsk storfe. Fra 2004 blir det forbud mot bygging av båsfjøs.