Valle søker om mappeinnsyn

Ågot Valle trodde ikke hun var interessant for Overvåkingspolitiet. Men nå vil hun søke Innsynsutvalget om å få utlevert mappen sin.