Følte seg utpekt

Politiet og media hadde tidlig gjort seg om en mening som sto bak trippeldrapet, mente Per Orderud i Nes herredsrett fredag. Han og konen var blitt utpekt av omgivelsene.