Sjefer må skjerpe seg

Bedriftene kan selv gjøre mye mer enn i dag for å få ned sykefraværet, slik Hansa-direktør Sigurd Teigen ser det.