Vil senke farten på vinterveiene

Oslo (NTB): Vegdirektoratet foreslår i et høringsutkast å innføre vinterfartsgrenser for å begrense ulykker og miljøbelastninger.