Langt fra målet om bærekraftig utvikling

Verden er fremdeles langt fra målet om bærekraftig utvikling. Ja, på noen områder står det verre til enn da målet ble proklamert på FNs miljøkonferanse i Rio for 10 år siden.