Troverdigheten mest sentral

De fire tiltaltes troverdighet er det mest sentrale i trippeldrapssaken, betonte Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland i sitt innledningsforedrag.