Qvigstad-kronikk i spørretimen

Utenriksminister Jan Petersen må redegjøre i Stortinget for Norges offisielle holdning til amerikanske militærtribunaler.