Kongen vil ikke delta i monarkidebatten

Kong Harald vil ikke delta i noen debatt om hvilken statsform Norge skal ha.